Våre avtaler

Hvorfor samarbeidsavtaler?

Alle individ har rett og krav på et verdifullt og godt liv. Derfor er det viktig å ikke holde flere hunder hjemme hos seg enn man faktisk har plasas og kapasitet til å ta av seg. For å kunne utvikle eget avlsarbeid for fremtiden, er gode samarbeidspartnere nødvendig. Dette for å kunne få bredde i avlsmaterialet, ved å kunne ta vare på valper fra eget oppdrett og kjøpe valper fra andre oppdrettere.

 

Vi leter stadig etter gode hjem til våre valper, og avtaler kan variere utfra hva vi ønsker å beholde fra hvert enkelt kull. Om du har lest deg opp på våre avtaler og kjenner på at dette kan være noe for deg, må du gjerne kontakte oss. 

Ved å ha en hund på samarbeid med oss, gjennom fôravtale, deleie eller kjøp med avtale om avl, får man den mest lovende valpen fra kullet og sammen stiller vi ut og klargjør hunden til avl.  Jeg tenker det er avgjørende at du er interessert i å trene hunden blant annet til utstilling. 

Det er viktig at man før en samarbeidsavtale inngås er klar på, at hunden skal tilbake hit og ha valpekull, og at man i disse periodene må klare å være uten hunden. Om man kjenner på at en slik avtale passer for seg, er det en stor mulighet for å få en lovende utstillings- og forhåpentligvis avlshund. Vi samarbeider tett for å oppnå det beste for hunden. 

 

Ingen av våre avtaler er skrevet i stein. Vi kommuniserer, går gjennom sammen og eventuelt tilpasser avtale slik at det kjennes komfortabelt ut for begge parter. 

Fôrvert

Hunden må trenes til utstilling, som vil si båndtrening, venne hen på å bli håndtert av fremmede, tannvising og sosialisere med hunder av begge kjønn. 

Hvilke utstillinger hen skal delta på avtales på forhånd i god tid. Vi ser gjerne at du er interessert i utstilling, eventuelt andre aktiviteter sammen hunden og friluftsliv. Vi ønsker du bor maks 4 timer unna Molde, for å få følgt opp på best mulig måte. Men lengre avstander kan også vurderes.

 

Fôrvertsavtale på tispe

 • Hunden overtas kostnadsfritt, mot at punkter i kontrakten innfris. 
 • Oppdretter står som eier på hunden inntil avtalen er fullført. På tispe vil det som oftest si 2 kull. 
 • Oppdretter står for kostnader mot avl, som DNA tester, HD/AD røntgen, øyelysing og utstillinger vi ønsker ha med hunden på. 
 • Fôrvert står for alle hverdagslige utgifter som utstyr, mat, forsikring, dyrlegebesøk osv. 
 • Hunden skal stå disponibel for eier til tester, paringer og utstillinger. Hun skal også leveres til eier ca 2 uker før termin, ved valping. Hunden skal da være til oss til valpene reiser 10 uker gamle. 

Fôrvertavtale på hannhund

 • Hunden overtas kostnadsfritt, mot at punkter i kontrakten innfris. 
 • Oppdretter står som eier på hunden inntil avtalen er fullført. På hann vil det som oftest si 5 kull. 
 • Oppdretter står for kostnader mot avl, som DNA tester, HD/AD røntgen, øyelysing og utstillinger vi ønsker ha med hunden på. 
 • Fôrvert står for alle hverdagslige utgifter som utstyr, mat, forsikring, dyrlegebesøk osv. 
 • Hunden skal stå disponibel for eier til tester, paringer og utstillinger. Hun skal også leveres til eier ca 2 uker før termin, ved valping. Hunden skal da være til oss til valpene reiser 10 uker gamle. 

Deleie

Deleie tispe

 • Deleier betaler halv pris for hunden. Oppdretter beholder avlsrett. 
 • Utgifter og inntekter deles på som forhåndsavtalt i kontrakt. 

Deleie hann

 • Deleier betaler halv pris for hunden og oppdretter beholder avlsretten. Det vil si at jeg "eier" sæden gjennom hundens liv.
 • Utgifter og inntekter deles på som forhåndsavtalt i kontrakt. 

Kjøp med avtale om avl

I forhold til trening og sosialisering, gjelder det samme som skrevet over gjeldene til fôrvertsavtaler.

Tispe med avtale

 • Hunden kjøpes til full pris og overtas av eier. Oppdretter (kan) stå som deleier til avtalen er fullført, slik at bla rabatter på påmelding gjelder.
 • Oppdretter står for utgifter rettet til avl, som DNA tester, øyelysing, HD og AD røntgen.
 • 2 kull etter helsesjekker er gjennomført og hun er utstilt.
 • Eier får ved hvert kull betalt en forhåndsavtalt sum.

Hann med avtale

 • Hunden kjøpes til full pris og overtas av eier. Oppdretter (kan) stå som deleier til avtalen er fullført, slik at bla rabatter på påmelding gjelder.
 • Oppdretter står for utgifter rettet til avl, som DNA tester, øyelysing, HD og AD røntgen.
 • 4 kull etter helsesjekker er gjennomført og han er utstilt. 
 • Eier får betalt en forhåndsavtalt sum for hver parring med vellykket kull som resultat.