VALP FRA OSS?

I den første seksjonen "vi ser etter deg som..." 
finner du en knapp med et spørsmålsskjema.
Dette ønsker vi alle som ønsker valp fra oss skal fylle ut og sende til oss på epost.

Lui.jpg
Leo
 

VI SER ETTER DEG SOM...

ønsker et familiemedlem, turkamerat og bestevenn.

At hunden blir godt ivaretatt i sin nye familie er det viktigste for oss, og dette er grunnen til at vi har noen krav til deg som valpekjøper. Ønsker du drive på med utstilling eller andre hundesporter, er dette bare et pluss. 


Når kull hos oss er født og vi har bestemt oss for aktuelle kjøpere vil vi ta kontakt. Da vil det gjerne bli noen telefon samtaler for å bli kjent, samt besøk før utlevering av valp. 

Alt dette ønsker vi for at jobben med å velge riktig valp til deg skal bli enklere, slik at du får den hunden du ønsker deg. 


Noen ganger kan vi søke etter personer for deleie/fôrvert/samarbeidsavtaler til noen av valpene/hundene våre. Som fôrvert innebærer det at du har hunden til daglig, men at vi står som eier på hunden inntil den har fått antall kull vi har avtalt i kontrakten. Det betyr at du som fôrvert betaler daglige utgifter for hunden som forsikring, mat, utstyr og lignende. Vi som oppdretter betaler utgiftene som er nødvendig for å bruke hunden i avl, samt når hunden skal med på utstilling. Det avtalen går utpå vil stå presisert i fôrvertkontrakten, vi bruker Norsk kennel klubb sin kontrakt som utgangspunkt. 

Du må bo i Trøndelag, ikke lengre unna Trondheim enn 1 times tid med bil. 


Mer informasjon om samarbeidsavtaler finner du lengre ned på denne siden. 
140084379_901261690626560_1617467395601147081_n.jpg

FORVENTNINGER TIL DEG SOM VALPEKJØPER

  • ​Jeg har som krav at valp fra oss skal HD sjekkes og øyelyses. Dette skal bli gjort fra hunden er 12 mnd - 18 mnd. Hensikten med dette er å få informasjon om resultatet av avlen slik at vi videre kan arbeide med forbereding av dette. Også for å kartlegge, og være behjelpelig med å holde rasen vår sunn og frisk for fremtiden. Det er også kjekt å vite for din del som eier om hunden er frisk eller ikke.

  • Videre oppfordrer vi til at hunden øyelyses ved senere anledninger. Det er anbefalt å sjekke hunden ved 1,4 og 7 års alder for hunder som ikke skal gå i avl (de skal sjekkes årlig). 

  • Om du ønsker å drive med agility anbefaler vi også at du sjekker AD. Dette gjøres samtidig som du sjekker HD. ​

  • Valpene leveres fra 8 ukers alder. De skal følges opp med vaksiner, ormkurer, helsesjekker m.m.

  • Du/dere må ha satt dere godt inn i hva det innebærer å anskaffe seg en valp, og spesielt rasen finsk lapphund. Du må kunne tilby et trygt og varig hjem med masse kjærlighet. Viktig at dere har både tid og økonomi til å ha hund, så den får alt den trenger.

  • Kontakt ønskes i årene fremover også. Vi ønsker oppdateringer om hvordan hunden utvikler seg, samt møtes for å se hvordan hunden er som voksen. Vi har en hemmelig facebook og snapchat gruppe for valpekjøpere, for å dele bilder, spørsmål, alt som har med hunden å gjøre.

  • Forsikre valpen mot veterinærutgifter og død. Det kan oppstå skader, og da er det veldig dyrt uten forsikring. Vi bruker Agria. 

  • Det er ønskelig at hunden blir vist på utstilling, eller at jeg som oppdretter har mulighet til å låne med meg hunden. Valpeshow er en fin sosialiseringstrening for valpen.

 

OM VÅRE VALPEKULL

Det vil være ro rundt mor og valper de første tre ukene. Deretter vil valpene erfare bilturer, besøk hos andre hunder og mennesker, utemiljø, m.m og vil dermed være godt rustet for møte med den store verden.

De kommer også til å håndteres og klippes klør på. 

DETTE LEVERES MED VALP FRA OSS

Vi synes det er stas å ordne og sende med valpepakke ved kjøp av valp. Denne pakken kan variere fra kull til kull.

I oppdretterpakkene fra Agria og Royal Canin følger det med teppe, informasjon og valpefôr.

Valpene vil alltid være behandlet med markkur, undersøkt hos veterinær, ID merket og vaksinert før levering.


Det vil følge med en informasjonsmappe, stamtavle fra NKK, kjøpekontrakt, helseattest og pass. 

Vi betaler kontigent i NKK for inneværende år for nye hundeeiere.

Dette fordi vi ønsker at våre valpekjøpere skal være medlemmer av Norsk Kennel Klubb og Norsk Lapphund Klubb. 

 
Hannvalp etter Nomine og Bork.jpg

VALP I HUS

- Forberedelse - 

Tiden før man får en valp i hus er alltid spennende. Man er ofte spent og usikker på hva man trenger. Har du aldri hatt hund før, må man starte på null å kjøpe det man trenger. 

Det er greit at hunden har sin faste plass med egen seng/bur, hvor den kan slappe av uten forstyrrelser. Da vet valpen at den kan få ro å være i fred. Det vil være mange nye inntrykk den første tiden. Bur er lurt å skaffe før du får valpen i hus. Grunnen til det er fordi valper ikke burde ha muligheten til å være alene om du ikke er hjemme og følger med. Valper kan tygge på ting som kabler, ledninger, lister, møbler osv. De er ikke husrene og vil dermed gjøre fra seg der det passer. Det er også smart å starte burtrening tidlig, slik at valpen blir vant til å være der. Om valpen liker seg i buret vil den etter hvert automatisk gå å legge seg der selv og føle trygghet. 

- Lufting og renslighet -

En valp på 8-10 uker må i gjennomsnitt tisse 8-10 ganger per dag. Hver gang den har sovet, lekt og spist må den ut med en gang. Desto flinkere man er til å gå ut med valpen, desto raskere vil den bli husrein. Vær ute helt til den har gjort fra seg. Gi ros, belønning å gå inn igjen med engang. Valpen vil da automatisk etter hvert forstå at å gjøre fra seg ute fører til ros og belønning. 


Ved å ikke gi mat til valpen etter kl. 19, slipper du mest sannsynlig å stå opp å lufte den i løpet av natten. Den trenger heller ikke ha fri tilgang til vann etter kl. 22, ettersom mange hunder drikker selv om de ikke er tørste. 

 
Mali.jpg

SAMARBEIDSAVTALER

Hvorfor samarbeidsavtaler?

Alle individ har rett og krav på et verdifullt og godt liv. Derfor er det viktig å ikke holde flere hunder hjemme hos seg enn man faktisk har mulighet og plass til å ta av seg. For å kunne utvikle eget avlsarbeid for fremtiden, er gode samarbeidspartnere nødvendig. Dette for å kunne få bredde i avlsmaterialet, og for å kunne ta vare på valper fra eget oppdrett.

Av og til ønsker vi samarbeidsavtaler som avlsavtale/deleie/fôrvert på valper i kull. Ved forvert-/deleie avtaler tar vi utgangspunkt i NKK sin kontrakt.

Send en epost til oss om dette kan være noe som passer for deg/dere. 

 

AVLSAVTALE TISPE

Ved en avlsavtale på tispe kjøpes hunden som vanlig, men med en tydelig klausul i kjøpekontrakt om vår samarbeidsavtale.


I praksis overtar kjøper omsorgen for hunden og de daglige utgiftene inkludert vaksinasjoner/årskontroller under følgende avtale;

Jeg som oppdretter får kjøpe tilbake 2 kull på hunden fra rundt 2,5 års alder, altså når den er ferdig helsetestet, utstilt - og dermed er godkjent for avl i henhold til raseklubbens anbefalinger.


De nødvendige utgiftene til helsetester (HD røntgen og øyelysing) og utstilling betales av meg (oppdretter). Gjennomførelsen besørges også av meg, med mindre kjøper ønsker å gjøre det selv.

Dersom hunden til slutt blir avlsgodkjent, vil kjøper få 1/3 av kjøpesummen tilbakebetalt etter hvert kull.

Alle utgifter til paring og valpekull står jeg for, og valpekullet fødes hos meg.


Av praktiske årsaker (forsikringsbetingelser og regler ang. valpekull/registrering), er den en fordel om hunden er delregistrert på meg inntil avtalen er oppfylt, men det er ingen betingelse. Hele eierskapet overføres uansett til samarbeider så snart avtalen er oppfylt.


Hvis alt går bra og etter planen, vil altså kjøper ende opp med en hund til ca 1/3 av valpepris, og i tillegg få en hund som er gratis helsetestet og sjekket etter alle anbefalinger.


*Viktig å vite: Hunden må forsikres med utvidet avlsforsikring. 

Når det gjelder tisper, er det nødvendig å ha jevnlig kontakt slik at hunden forholder seg fortrolig og trygg på oss, slik at det ikke blir en for stressende opplevelse for henne å føde sitt kull her. Det er derfor nødvendig at samarbeidspartner bor i Trøndelag - ikke lengre unna Trondheim enn 1 time, om vi skal kunne få til dette på en tilfredsstillende måte.


Det er videre viktig at samarbeidspartner er nøye på å rapportere når løpetid kommer, og lar meg låne hunden til veterinærbesøk og paringer, i henhold til avtalen.

Samarbeidspartner er naturligvis velkommen til å være her sammen med tispen under fødsel (ikke hele familien, men den nærmest fortrolige personen!), og å komme på besøk når det ønskes under barselstiden, - dog under forutsetning av at det ikke stresser mor og barn negativt.


*Viktig å vite: Hunden skal ikke ha mer enn et kull hos samarbeidspartner etter at avtalen er oppfylt. Jeg ønsker riktignok genetisk variasjon i rasen, men ikke at hundene skal utsettes for unødvendig belastning!

 

AVLSAVTALE HANNHUND

En avtale er at kjøper betaler vanlig pris for hunden, og får 1/5 av kjøpssum på valp tilbake for hver paring med vellykket kull som resultat.

Vi har mulighet til å kjøpe tilbake opptil 4 paringer.

En annen variant er at kjøper betaler halv pris for hunden og jeg beholder avlsretten, dvs jeg "eier" sæden gjennom hundens liv.


Paring vil kun skje når hunden er ferdig helsetestet og utstilt (hvilket betales og sørges for av meg).

Hunden står da vanligvis registrert på både meg og kjøper inntil avtalen er oppfylt, av praktiske årsaker. Det er et krav at hunden forsikres av kjøper.

Raseklubben anbefaler også en viss utstillingspremiering på avlshunder. Det betyr at jeg må få låne hunden til (trening før og) utstilling noen ganger. Praktisk gjennomføring og alle utgifter til dette betales av meg.

Samarbeidspartner plikter å gi meg tilgang til hunden for nødvendige utstillinger, helsetester og paringer/kull.