PLANLAGTE KULL I 2021

Vi mottar mange e-poster/meldinger angående valp, vi svarer som regel innen noen dager.

Vi er mest tilgjengelige for kontakt på e-post og tekstmelding, da vi alle jobber turnus i helsevesenet og ikke har mulighet til å være tilgjengelig per telefon.

Vi har ikke venteliste på valper! Alle henvendelser blir lest igjennom og tas i betraktning når vi skal finne kjøpere til valpnene våre når vi har kull. Vi vil ta kontakt med deg/dere snarlig etter at valper er født, om vi ønsker gi deg tilbud om å kjøpe valp/ha valp på fôravtale.

 
Balder og Nomine.jpg

NOMINE  X  BALDER

Nomine er bekreftet drektig på ultralyd. Hun har termin 31.juli. 

Vi gleder oss til å se hvem som skjuler seg i magen. 

Balder er ikke utstilt grunnet covid-19, testikkelattest foreligger.

Valper fra denne kombinasjonen vil være fri for pompes.

Det vil si at de ikke kan utvikle sykdommen, men kan gi genet videre.

Før eventuell bruk i avl må hunden DNA-testes for dette, eller pares med partner som er fri.

Sammenlagt HD index på 230 ved parringstidspunkt.

 
Nomine_edited_edited.jpg
Balder ståbilde.jpg

BROCAIRE'S MAGIC NOMINE
NO48116/17

HD: A
HD index: 120
Øyne: Intet påvist per juni 2020
PRA: A
Pompes: A

KALO SKILO'S A KIND OF MAGIC
NO44774/20

HD: A
HD index: 110
Øyne: Intet påvist per april 2021
PRA: 
Pompes: A

AKIRA X TOKI

Akira har vært på besøk hos Toki, og forhåpentligvis venter vi valper uti september.

Valper fra denne kombinasjonen vil være fri for pompes, men kan være bærere av PRA.

Det vil si at de ikke kan utvikle sykdommen, men kan gi genet videre.

Før eventuell bruk i avl må hunden DNA-testes for dette, eller pares med partner som er fri.

Sammenlagt HD index på 213 ved paringstidspunkt.

HOITO'S AKIRA
NO37122/18

Akira ståbilde1.jpg

HD: C 

HD index: 102

Øyne: Intet påvist, nov 2020

PRA: B

Pompes: A

VÄINAMÖINEN
NO59641/17

Toki%20st%C3%A5bilde_edited.jpg

HD: A

HD index: 111

Øyne: Intet påvist, april 2020

PRA: A

Pompes: A