PLANLAGTE KULL I 2021

Vi mottar mange e-poster/meldinger angående valp, vi svarer som regel innen noen dager.

Vi er mest tilgjengelige for kontakt på e-post og tekstmelding, da vi alle jobber turnus i helsevesenet og ikke har mulighet til å være tilgjengelig per telefon.

Vi har ikke venteliste på valper! Alle henvendelser blir lest igjennom og tas i betraktning når vi skal finne kjøpere til valpnene våre når vi har kull. Vi vil ta kontakt med deg/dere snarlig etter at valper er født, om vi ønsker gi deg tilbud om å kjøpe valp/ha valp på fôravtale.

 

NOMINE  X  BALDER

Nomine og Balder har parret, og vi venter i spenning frem til ultralyd skal takes om 4 ukers tid for å bekrefte eller avkrefte valper. 

Nomine_edited_edited.jpg

BROCAIRE'S MAGIC NOMINE
NO48116/17

HD: A
HD index: 120
Øyne: Intet påvist per juni 2020
PRA: A
Pompes: A

Balder ståbilde.jpg

KALO SKILO'S A KIND OF MAGIC
NO44774/20

HD: A
HD index:
Øyne: Intet påvist per april 2021
PRA: 
Pompes: A

 

AKIRA X TOKI

Paring planlegges på kommende løpetid som forventes i løpet av sommeren.

Valper fra denne kombinasjonen vil være fri for pompes, men kan være bærere av PRA.

Det vil si at de ikke kan utvikle sykdommen, men kan gi genet videre. Før eventuell bruk i avl må hunden DNA-testes for dette, eller pares med partner som er fri.

Sammenlagt HD index på 213.

HOITO'S AKIRA
NO37122/18

Akira ståbilde1.jpg

HD: C 

HD index: 102

Øyne: Intet påvist, nov 2020

PRA: B

Pompes: A

VÄINAMÖINEN
NO59641/17

Toki%20st%C3%A5bilde_edited.jpg

HD: A

HD index: 111

Øyne: Intet påvist, april 2020

PRA: A

Pompes: A