SAMARBEIDSAVTALE TISPE

I praksis betyr en samarbeidsavtale at kjøper overtar omsorgen for hunden (og de daglige utgiftene inkludert vaksinasjoner og årskontroller) under følgende avtale;

Hunden kjøpes som vanlig, men med en tydelig klausul i kjøpekontrakt om vår avtale;

Avtalen innebærer at jeg får kjøpe tilbake 2 kull på hunden fra rundt 2,5 års alder, altså når den er ferdig helsetestet, utstilt - og dermed er godkjent for avl i henhold til raseklubbens anbefalinger.

 

De nødvendige utgiftene til helsetester (HDrøntgen og øyelysing) og utstilling betales av meg (oppdretter). Gjennomførelsen besørges også av meg, med mindre kjøper ønsker å gjøre det selv.

Dersom hunden til slutt blir avlsgodkjent, vil kjøper få 1/3 av kjøpesummen tilbakebetalt etter hvert kull.

Alle utgifter til parring og valpekull står jeg for, og valpekullet fødes hos meg.

 

Av praktiske årsaker (forsikringsbetingelser og regler ang. valpekull/registrering), er den en fordel om hunden er delregistrert på meg inntil avtalen er oppfylt, men det er ingen betingelse. Hele eierskapet overføres uansett til samarbeider så snart avtalen er oppfylt.

 

Hvis alt går bra og etter planen, vil altså kjøper ende opp med en hund til ca 1/3 av valpepris, og i tillegg få en hund som er gratis helsetestet og sjekket etter alle anbefalinger.

 

*Viktig å vite: Hunden må forsikres med utvidet avlsforsikring. 

Når det gjelder tisper, er det nødvendig å ha jevnlig kontakt slik at hunden forholder seg fortrolig og trygg på oss, slik at det ikke blir en for stressende opplevelse for henne å føde sitt kull her. Det er derfor nødvendig at samarbeidspartner bor i Trøndelag - ikke lengre unna Trondheim enn 1 time, om vi skal kunne få til dette på en tilfredsstillende måte.

 

Det er videre viktig at samarbeidspartner er nøye på å rapportere når løpetid kommer, og la meg låne hunden til veterinærbesøk og parringer, i henhold til avtalen.

Samarbeidspartner er naturligvis velkommen til å være her sammen med tispen under fødsel (ikke hele familien, men den nærmest fortrolige personen!), og å komme på besøk når det ønskes under barselstiden, - dog under forutsetning av at det ikke stresser mor og barn negativt.

 

*Viktig å vite: Hunden skal ikke ha mer enn et kull hos samarbeidspartner etter at avtalen er oppfylt. Jeg ønsker riktignok genetisk variasjon i rasen, men ikke at hundene skal utsettes for unødvendig belastning!

HEDVIG KVAM  JOHNSEN

TLF: +47 95 41 83 15

MAIL: kennelhoito@hotmail.com

TRONDHEIM

NORGE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now